Om

John Sjöberg

Mina drivkrafter och expertområden

 

Efter 25 år som chef och ledare inom stat, kommun, landsting och privat sektor växte en tanke fram som handlade om att jag vill stärka och utveckla

små och medelstora företag genom att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper på ett personligt sätt.

 

Tanken var startskottet för Mälaröarnas HR Byrå som etablerades 2011.

Under åren som gått har viljan att bidra vuxit sig starkare och starkare och idag har jag glädjen att uppleva

hur min egen chefsresa kan göra nytta för andra chefer inom olika branscher.

 

Redan från början var jag mån om att skapa tjänster som

gör nytta för hela företaget eftersom jag är övertygad om att framgångsrikt företagande bygger på lagspel.

 

Exempel på uppdrag jag har stor vana att jobba med är:

- förändringsprojekt

- organisationsutveckling

- generationsskifte/ägarbyte

- effektiviseringar

- problemlösning

- beslutsprocesser

- kompetensutveckling

- kvalitétsarbete

- chefs- och ledarskapsutveckling

- organisationskultur och värderingar

 

Jag hoppas min presentation väcker nyfikenhet kring hur jag kan hjälpa er och jag träffas gärna

för att höra mer om er vardag och framtid.

 

Varmt välkommen att kontakta mig!

 

Med vänliga hälsningar från John.

All Rights Reserved Mälaröarnas HR Byrå 2011