Kompetensutveckling

Med specialistkompetens inom beteendevetenskap, pedagogik och management hjälper vi till med att skapa skräddarsydda utbildningar efter ert företags olika behov.

 

Coaching för chefer och nyckelpersoner

Handlar om att få nya perspektiv och skapa rörelse mot visioner och mål. Vi erbjuder coachingen individuellt eller i grupp. Många brukar se detta både som stöd och kompetensutveckling på en gång.

 

Teambuilding/utveckling av ledningsgruppen

En dynamisk omvärlden och hård konkurrensen kräver kompetenta och robusta team. Ta hjälp med att utveckla detta som en del av er strategi för framgång.

 

Förändring

Att ha förmågan att möta förändringar med effektiva anpassningar brukar beskrivas som en framgångsfaktor. Men förändringar brukar också uppfattas som en stor påfrestning på organisationen som kräver extra planering och omsorg. Ett externt stöd kan vara till stor hjälp för chefer och medarbetare vid förändring.

 

 

 

 

Att utveckla företagets Managementförmåga ger större förståelse och ökad motivation både i interna och externa situationer.

 

Exempel på utvecklingsområden är ledarutveckling, personalplanering, rekrytering, personalutveckling, prestationsbedömning och olika modeller för ökat medinflytande och delaktighet.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett annat mycket viktigt fält

inom detta området.

 

"En organisation består av människor och när människor mår bra mår organisationen bra".

 

Läs mer om tjänsterna i GALLERIAN som du når via ikonen i menyn.

 

 

Copyright © All Rights Reserved Mälaröarnas HR Byrå